ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՊՈԱԿ-ների ֆինանսատնտեսական գոծունեության վերաբերյալ ծրագրային և փաստացի ցուցանիշների շեղումների մասին 01.01.2017թ.-01.10.2017թ. ժամանակահատվածի համար

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՊՈԱԿ-ների ֆինանսատնտեսական գոծունեության 2

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՊՈԱԿ-ների ֆինանսատնտեսական գոծունեության վերաբերյալ 3

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՊՈԱԿ-ների ֆինանսատնտեսական