Չկա ավելի հզոր ուժ քան գիտելիքն է. գիտելիքով զինված մարդը անպարտելի է: Մ. Գորկի

Չդասակարգված